از همه جا از همه رنگ
از همه جا از همه رنگ
خلاصه قسمت های اخر فریحا , نسبت ایلین و سونردر فیلم روزی روزگاری , ماشین لامبرگینی , مدل اتاق کودک , آهنگ رضا صادقی عاشقتم , مدل مانتوتابستانه , قسمت آخرسریال ترکی فاطما گل , خلاصه فیلم فریحا , امیشا پاتل وهمسرش , مدل کفش زیر مانتو

در حالي كه دولت به طور جدي موضوع انتقال كارمندان از شهر تهران را پيگيري مي‌كند، ممكن است برخي سوال‌ها براي افراد متقاضي انتقال مطرح شود.

خبرنگار ايسنا پاسخ برخي از اين سوال‌ها را دريافت كرده كه در ادامه منتشر مي‌كند.

1- پرداخت حقوق و مزاياي متقاضيان انتقال تا پايان سال 89 به عهده كيست؟

پرداخت حقوق و مزاياي متقاضيان انتقال تا پايان سال 89 به عهده دستگاه اجرايي مقصد است.

2- رعايت ماده 5 آيين نامه مورخ 27 اسفند 88 مبني بر معافيت از محدوديت سقف اضافه كار چگونه است؟

رعايت ماده 5 آيين نامه انتقال به معناي رفع محدوديت‌ افزايش مبلغ اضافه كار از 50 درصد مبلغ حقوق ثابت كارمند است.

3- پرداخت هزينه‌هاي جابجايي محل خدمت، انتقال و سفر متقاضي انتقال به عهده كيست؟

پرداخت هزينه‌هاي جابه جايي محل خدمت، انتقال و هزينه سفر به عهده دستگاه مبدا است.

4- در خصوص برخورداري از تسهيلات واگذاري زمين و وام بانكي، فرآيند مكاتبات مربوط به آن چگونه است؟

براي برخورداري از تسهيلات وام بانكي و مسكن دستگاه مقصد به معرفي فرد متقاضي به بانك‌هاي عامل و اداره كل مسكن و شهرسازي در استان براي دريافت تسهيلات اقدام خواهند كرد.

5- هديه ازدواج به چه كساني تعلق مي‌گيرد و مسئوليت پيگيري و پرداخت آن با كيست؟

هديه ازدواج به افرادي تعلق مي‌گيرد كه پس از تاريخ ابلاغ آيين نامه 27 اسفند 88 ازدواج كرده باشند و توسط دستگاه مبدا پرداخت خواهد شد.

6- در خصوص برخورداري از تسهيلات انتقال محل تحصيل دانشجوياني كه والدين آنان متقاضي انتقال هستند، مسير و فرآيند مكاتباتي مربوط به آن چگونه است؟

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراكز آموزش عالي مستقر در تهران در كلانشهرها موظف شدند امكانات و تسهيلات لازم را به منظور جابه‌جايي همسر دانشجو و فرزندان دانشجوي كارمندان منتقل شده را فراهم كند.

7- در خصوص برخورداري از تسهيلات معاينات پزشكي و امكانات ورزشي در استان‌ها، مسير و فرآيند مكاتباتي مربوط به آن چگونه است؟

براي برخورداري از تسهيلات معاينات پزشكي و امكانات ورزشي در استان‌ها، دستگاه مقصد فرد متقاضي را به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني و اداره كل تربيت بدني استان معرفي مي‌كند.

8- در خصوص برخورداري از تسهيلات يك گروه تشويقي، مسئوليت به عهده كدام دستگاه است (مبدا يا مقصد)؟

با توجه به عدم وجود گروه شغلي در قانون مدريت خدمات كشوري (فصل دهم) اعطاي امتياز گروه تشويقي امكان پذير نيست.

9- در خصوص برخورداري از تسهيلات پرداختي هزينه انشعابات آب و ... واحد مسكوني احداثي متقاضي در شهرستان، مسير و فرآيند مكاتباتي مربوط به آن چگونه است؟

براي برخورداري از تسهيلات پرداختي هزينه انشعابات آب، برق ، گاز و ... دستگاه مقصد فرد متقاضي را به مراجع مورد نظر در استان معرفي مي‌كند.

10- آيا انتقال كاركنان متقاضي از شهر تهران به شهرهاي استان تهران امكان پذير است؟ در اين صورت اعطاي تسهيلات به آنان چگونه خواهد بود؟

انتقال كاركنان متقاضي از شهر تهران به شهرستان‌هاي استان تهران امكان پذير است و اعطاي تسهيلات به اينگونه كاركنان در حدود اختيارات دستگاه مبدا و مقصد خواهد بود.

11- حداكثر سابقه خدمت متقاضيان و همچنين حداقل مدت اشتغال به خدمت در دستگاه مقصد چقدر است؟

در آيين نامه انتقال، حداكثر سابقه خدمت براي متقاضيان انتقال لحاظ نشده است ولي كارمندان منتقل شده موظفند تعهد محضري مبني بر انجام 10 سال خدمت در دستگاه اجرايي مقصد ارائه كنند.

12- حداقل خدمت باقيمانده متقاضيان انتقال چقدر بايد باشد؟

حداقل پنج سال از عمر خدمتي كاركنان رسمي و پيماني و حداقل 15 سال از عمر خدمتي كاركنان قراردادي بايد باقيمانده باشد.

13- در صورت انصراف فرد از انتقال، چگونگي بازگشت وي به شهر تهران و يا انتقال به ديگر شهرها چگونه خواهد بود؟

در صورت انصراف فرد از انتقال، بازگشت وي به شهر تهران و كلانشهرها و شهرستان‌هاي استان تهران امكان پذير نبوده و در خصوص انتقال آنها به غير كلانشهرها در صورت توافق دستگاه مبدا و دستگاه مقصد امكان پذير است.

14- آيا امتياز جدول ماده 13 آيين نامه مورخ 27 اسفند 88 علاوه بر امتيازات مندرج در آيين نامه است.

امتياز جدول ماده 13 علاوه بر امتيازات مندرج در آيين‌ نامه نيست بلكه با توجه به رديف‌هاي جدول درصدي از امتيازات مواد آيين نامه به كارمنداني كه منتقل مي‌شوند تعلق مي‌گيرد.

15- نحوه ثبت نام متقاضيان انتقال چگونه است؟

متقاضيان انتقال مي‌بايست با رجوع به سايت دبيرخانه كارگروه انتقال از شهر تهران و انتخاب دستگاه و شهر مقصد و ارايه تقاضاي كتبي انتقال به دستگاه مبدا، عمل ثبت نام را انجام دهند.

16- آيا متقاضيان شاغل در شهرهاي تهران نيز مشمول استفاده از تسهيلات مصوبه انتقال هستند.

انتقال كارمندان شاغل در شهرستان‌هاي استان تهران به خارج از استان تهران بلامانع بوده و اعطاي تسهيلات به اين گونه كاركنان در حدود اختيارات دستگاه‌هاي مبدا و مقصد خواهد بود.

17- نحوه رفتار با كاركناني كه دستگاه متبوع آنها فاقد واحد متناظر در استان و شهرستان هستند، چگونه خواهد بود؟

اين گونه متقاضيان انتقال بايد مراتب به استانداران اعلام كنند تا استانداران، محل خدمت متقاضي را در ساير دستگاه‌هاي اجرايي مناطق محلي با توجه به اولويت انتخاب شده از سوي متقاضي تعيين كنند.

18- حيطه شمول آيين نامه انتقال چه كساني هستند؟

حمايت و تسهيلات اين آيين نامه شامل تمامي كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي و ساير عناوين مشابه شاغل در وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها، موسسات بيمه و ساير دستگاه‌هاي اجرايي موضوع قانون مديريت خدمات كشوري، كميته امداد امام خميني(ره) و نيروهاي مسلح (با اذن فرماندهي معظم كل قوا) و بازنشستگان، است.

19- چنانچه محل تولد متقاضي انتقال، استان مقصد باشد آيا مانع برخورداري از امتيازات آيين نامه مي‌شود؟

محل تولد متقاضي در استان مقصد، مانع برخورداري از امتيازات نيست.

20- نحوه بهره‌مندي اعضاي هيات علمي دانشگاه و قضات از امتيازات آيين نامه انتقال چگونه خواهد بود؟

اعضاي هيات علمي دانشگاه و قضات مشمول آيين نامه انتقال نيستند.

21- آيا آيين نامه انتقال شامل كاركنان بخش خصوصي مي‌شود؟

آيين نامه انتقال شامل كارمندان بخش خصوصي نيست.

22- آيا كارمندان بانك‌ها و بيمه‌ها كه قبلا از تسهيلات مسكن استفاده كرده‌اند، مي توانند مجددا از اين تسهيل بهره‌مند شوند؟

اين گونه كارمندان مي‌توانند مجددا از اين تسهيل بهره‌مند شوند.

23- نحوه انتقال كساني كه پست مديريتي دارند چگونه است؟

همزمان با انتقال متقاضياني كه پست مديريتي دارند، پست سازماني آنان از دستگاه اجرايي محل خدمت (مبدا) حذف و به تعداد پست‌هاي سازماني در دستگاه‌ اجرايي مقصد اضافه مي‌شود و چنانچه به دلايلي امكان انتقال پست هاي مديريتي و سرپرستي وجود نداشته باشد مابه‌التفاوت در پست جديد به آنان پرداخت خواهد شد.

24- آيا كاركنان نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري مشمول آيين نامه انتقال مي‌شوند؟

كاركنان نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري مشمول آيين نامه انتقال هستند.

25- آيا براي متقاضيان انتقال ارتقاي شغلي هم پيش‌بيني شده است؟

خير

26- آيا تسهيلات موجود در آيين نامه انتقال شامل زن شاغلي كه سرپرست خانوار نيست، مي‌شود؟

تسهيلات آيين نامه انتقال به كاركنان زن شاغلي كه سرپرست خانوار نيست و متقاضي انتقال هستند، تعلق نمي‌گيرد، ولي كارمنداني كه به همراه همسران كارمندشان منتقل مي‌گردند، صرفا از وام موضوع مصوبه بهر‌ه‌مند خواهند شد.

27- شرايط متقاضيان استفاده از مزاياي آيين نامه انتقال چيست؟

متقاضيان استفاده از مزاياي آيين نامه انتقال بايد حائز شرايط زير باشد:

1- قبل از پايان سال 1388 در شهر تهران مشغول به خدمت بوده باشند.

2- تاريخ انتقال آنان از شهر تهران از ابتداي سال 89 به بعد باشد.

3- حداقل پنج سال از عمر خدمتي كاركنان رسمي و پيماني و حداقل 15 سال از عمر خدمتي كاركنان قراردادي باقي مانده باشد.
نوشته شده در تاريخ 2015-08-19 توسط dvdclub |
رپورتاژ
دوره آموزشی سقف های کشسان و کفپوش های سه بعدی
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
حمل نخاله در تهران
جشن عروسی
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته دیجی همکار
بهترین راه استفاده از خدمات لیزر
میز و صندلی تالاری
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
معرفی دینگ و ذکر تفاوت‌ها
روغن خراطین اصل
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
فروشگاه اسباب بازی بازیجو
کیسه پرکن

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول | آموزش کفپوش سه بعدی |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ